Al teu costat. Amb els teus nens. / ACCES ESPAI
Logo Web Cangurs de Guàrdia

Avís legal

 

1. Dades de la identificació

Vostè està visitant la pàgina web www.cangursdeguardia.com titularitat de Cangurs de Guàrdia SL (d’ara endavant LA COMPANYIA ).

Domicili Social: Carrer Muntaner 200, àtic 1a 08036 Barcelona.

Correu electrònic: ana@cangursdeguardia.com

CIF: B – .66315854

Dades mercantils: Societat Limitada , inscripció en el Registre Mercantil de Barcelona , Tom 44376 , Foli 216 , Full B – 454.299 , Inscripció 1.

 

2. Acceptació de l’Usuari

Aquest Avís Legal regula l’ accés i utilització de la pàgina web www.cangursdeguardia.com (d’ara endavant la “Web ” ) que La Companyia posa a disposició dels usuaris d’Internet. S’entén per usuari la persona que accedeixi , navegui , utilitzi o participi en els serveis i activitats de la web.

L’accés i navegació d’un usuari per la web implica l’acceptació sense reserves del present Avís Legal.

La Companyia pot oferir a través de la pàgina web serveis que podran trobar sotmesos a unes condicions particulars pròpies sobre les quals s’informarà a l’Usuari en cada cas concret .

 

3. Utilització del Web

3.1 . L’usuari es compromet a utilitzar el web , els continguts i serveis de conformitat amb la Llei , el present Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic . De la mateixa manera l’Usuari s’obliga a no utilitzar el web o els serveis que es prestin a través d’ell amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers , o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el web o els seus serveis o impedir un normal gaudi del Web per altres Usuaris .

3.2 . L’usuari es compromet expressament a no destruir , alterar , inutilitzar o , de qualsevol altra forma , danyar les dades , programes o documents electrònics i altres que es trobin a la web.

3.3 . L’usuari es compromet a no introduir programes , virus , macros , applets , controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de La Companyia o de tercers .

3.4 . L’usuari es compromet a no obtenir informacions , missatges , gràfics , dibuixos , arxius de so i / o imatge , fotografies , enregistraments , programari i en general, qualsevol classe de material accessible a través del web o dels serveis oferts en el mateix .

3.5 . S’entén que l’accés o utilització de la Web per part de l’usuari implica l’acceptació per aquest de l’Avís Legal que La Companyia tingui publicades en el moment de l’accés , les quals estaran sempre disponibles per als usuaris .

3.6 . L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que La Companyia ofereix a la seva seu web i a no emprar-los per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i a l’ordenament legal ; difondre continguts o propaganda de caràcter racista , xenòfob , pornogràfic – il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans .

 

4. Accés a la Web i Contrasenyes

4.1 . L’accés a la web per part dels usuaris té caràcter lliure i gratuït. Alguns dels serveis i continguts oferts per La Companyia poden trobar-se subjectes a contractació prèvia del servei i al pagament d’una quantitat de diners en la forma que es determini en les Condicions Generals de Contractació.

4.2 . Quan sigui necessari que l’usuari es registri o aporti dades personals per poder accedir a algun dels serveis, la recollida i el tractament de les dades personals dels usuaris serà d’aplicació el que disposa l’apartat 9 (Protecció de Dades Personals) d’aquest Avís Legal , així com el disposen les Condicions de Registre .

4.3 . Queda prohibida la contractació de productes o serveis a través del web per part de menors d’edat , havent d’obtenir degudament i amb anterioritat el consentiment dels seus pares, tutors o representants legals , els quals seran considerats com responsables dels actes que portin a terme els menors al seu càrrec.

4.4 . Si per a la utilització d’un servei a la Web , l’usuari ha de procedir al seu registre, aquest serà responsable d’aportar informació veraç i lícita . Si com a conseqüència del registre , es dotarà a l’usuari d’una clau de pas, aquest es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la clau de pas per accedir a aquests serveis . Els usuaris són responsables de l’adequada custòdia i confidencialitat de qualsevol identificador i / o contrasenya que li hagin estat subministrats per La Companyia i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers , ja sigui temporal o permanent , ni a permetre el seu accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l’usuari la utilització dels serveis per qualsevol tercer il·legítim que utilitzi a aquest efecte una contrasenya a causa d’una utilització no diligent o de la pèrdua de la mateixa per l’usuari .

4.5 . L’usuari està obligat a notificar de forma immediata a La Companyia qualsevol fet que permeti l’ús indegut dels identificadors i / o contrasenyes , tals com el robatori , pèrdua, o l’accés no autoritzat als mateixos , per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació . Mentre no es comuniquin aquests fets , La Companyia quedarà eximit de qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l’ús indegut dels identificadors i / o claus de pas per tercers no autoritzats .

 

5. Modificació de les condicions de l’Avís Legal

La Companyia es reserva expressament el dret a modificar el present Avís Legal. L’usuari reconeix i accepta que és la seva responsabilitat revisar la web i el present Avís Legal.

 

6. Limitació de garanties i responsabilitats

6.1 .  La Companyia es compromet a fer els més grans esforços per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer a la web. En qualsevol cas ,La Companyia estarà exempta de qualsevol responsabilitat derivada d’eventuals errors en els continguts que poguessin aparèixer en la web, sempre que no li siguin imputables .

6.2 . La Companyia no garanteix que la web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències , omissions , interrupcions , virus informàtics , avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic , motivat per causes alienes a La Companyia , de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de La Companyia .

 

7. Propietat Intel·lectual i Industrial . Tots els drets reservats .

7.1 . Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del web www.cangursdeguardia.com i dels seus continguts ( textos, imatges , sons , àudio , vídeo, dissenys , creativitats , software ) pertanyen, com a autor d’obra col·lectiva o com a cessionària , a la La Companyia o , si escau , a terceres persones .

7.2 . Queden expressament prohibides la reproducció , la distribució i la comunicació pública , inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials , en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic , sense l’autorització deLa Companyia. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual titularitat de La Companyia i de tercers .

7.3 . L’usuari pot visualitzar tots els elements , imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui únicament i exclusivament , per al seu ús personal i privat , quedant, per tant , terminantment prohibida la seva utilització amb fins comercials, la seva distribució , així com la seva modificació , alteració o descompilació .

7.4 . La Companyia proporciona l’accés a tot tipus d’informacions , serveis, programes o dades a Internet que poden pertànyer a terceres persones , en aquest cas, La Companyia no es fa responsable d’aquests continguts ni de quantes reclamacions puguin derivar de la qualitat , fiabilitat , exactitud o correcció dels mateixos .

 

8. Enllaços de tercers

8.1 . En el cas que en la web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, La Companyia no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts . En cap cas, La Companyia assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica , qualitat , fiabilitat , exactitud , amplitud , veracitat , validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap dels hipervincles o altres llocs d’Internet.

8.2 . Aquests enllaços es proporcionen únicament per informar a l’Usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema concret , i la inclusió d’un enllaç no implica l’aprovació de la pàgina web enllaçada per part de La Companyia.

8.3 . La Companyia només autoritza mencions als seus continguts en altres seus web, amb el tractament que aquestes considerin sempre que sigui respectuós , compleixi la legislació vigent i en cap cas reprodueixin, sense la deguda autorització, els continguts de La Companyia.

 

9. Protecció de Dades Personals

9.1 . La Companyia adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la protecció de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració , pèrdua , tractament i / o accés no autoritzat , atès l’estat de la tècnica , la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tot això , d’acord amb el que estableix la legislació espanyola de Protecció de Dades de Caràcter Personal .

9.2 . L’usuari podrà remetre a La Companyia les seves dades de caràcter personal a través dels diferents formularis que a aquest efecte apareixen a la web. Aquests formularis incorporen un text legal en matèria de protecció de dades personals que dóna compliment a les exigències establertes en la Llei Orgànica 15/1999 , de 13 de desembre , de Protecció de Dades de Caràcter Personal , i en el seu Reglament de Desenvolupament, aprovat per el Reial Decret 1720/2007 , de 21 de desembre.

9.3 . Preguem llegeixi atentament els textos legals abans de facilitar les seves dades de caràcter personal .

 

10. Llei i jurisdicció

Totes les qüestions que se suscitin entre La Companyia i l’usuari relatives a la interpretació , compliment i validesa del present Avís Legal es regiran per les seves pròpies clàusules i , en el que en elles no estigués previst , d’acord amb la legislació espanyola , sotmetent- expressament les parts a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili de Barcelona.