Al teu costat. Amb els teus nens. / ACCES ESPAI
Logo Web Cangurs de Guàrdia

Condicions amb Cangurs de Guàrdia

El nostre servei és oferir-vos una cangur que haurà passat tot el procés de selecció definit al seu apartat en 45 minuts. Aquest servei queda regulat en un contracte entre les Famílies i Cangurs de Guàrdia, S.L. El preu és de 100€ per nen, amb pagament anual.

Fes-te membre!
100 €/any i nen
IVA no Inclós

Atenció: actualment només donem servei a Barcelona Ciutat.

 

Condicions amb les cangurs

Una vegada la cangur arribi allà on se li digui, ja s’estableix una relació entre les famílies i les cangurs, de la qual Cangurs de Guàrdia queda al marge.

Dit això i amb la intenció de facilitar l’entesa entre les famílies i les cangurs, fem servir aquest apartat per informar les famílies dels següents aspectes pràctics:

– Les famílies hauran de pagar a les cangurs directament i en metàl•lic una vegada s’hagi acabat el temps que han d’estar tenint cura del nen/a.

– Pel que fa al preu de les cangurs:

  • Cangurs de Guàrdia, S.L. treballa sense comissió.
  • Cangurs de Guàrdia, S.L. possibilita el servei, però el pagament serà directe entre la família i el cangur, d’acord amb els preus per hora següents:
Superior a 6 hores
8 €/hora
Per a serveis de més de 6 hores de durada
Entre 2 i 6 hores
9 €/hora
Per a serveis d’entre 2 i 6 hores de durada
Inferior a 2 hores
10 €/hora
Per a serveis inferiors a 2 hores de durada

– Tot i que el servei prestat per les cangurs sigui inferior a 2 hores, aquest és el període mínim que se’ls haurà de pagar, per cobrir el seu temps de transport.

– El preu/hora de la cangur es pot dividir en fraccions de ½ hora.