Al teu costat. Amb els teus nens. / ACCES ESPAI
Logo Web Cangurs de Guàrdia

15085732_s

Fem el mateix procés de selecció de cangurs pels vostres fills/es que el que hem fet pels nostres fills/es.

Com ja us hem comentat oferim l’accés a una base de dades de persones de confiança que tenen disponibilitat immediata. I és en aquesta paraula on està la clau. Perquè en tota la descripció que estic fent, hi ha una paraula que es repeteix més que qualsevol altra: Confiança. Confiança junt amb la Seguretat i la Tranquil·litat que dóna poder resoldre l’emergència en menys de 45 minuts, constitueix l’essència del servei. Ens assegurem que aquesta confiança en la persona que vingui a cuidar el vostre fill/a sigui la màxima mitjançant un rigorós procés de selecció Aquest procés està estructurat en una sèrie de filtres que el/la cuidadora haurà de passar:

  1. Formació: persones que tinguin el títol de la Generalitat de Catalunya de Monitor de Lleure  i/o estudiants o diplomades d’Educació Infantil, de Primària,  d’Auxiliar d’Infermeria i/o en definitiva, persones que hagin estudiat o estiguin estudiant qualsevol tipus de formació reglada que contempli el servei als infants des d’un vessant o un altre. Serà condició imprescindible que ens facilitin suport documental d’aquesta formació.
  2. Entrevistes: entrevistes personals al llarg del procés de selecció.
  3. Documentació personal: Facilitar-nos tota la documentació necessària per poder autentificar les seves dades personals (telèfon, direcció, etc.) En aquest punt del procés tindrem ja una primera avaluació del candidat.
  4. Experiència: serà també una condició imprescindible que totes les persones que constin a la base de dades tinguin una experiència personal en la cura d’infants. Demanarem referències a qui les hagi contractat prèviament. Aquest punt marcarà el pas de la segona avaluació professional d’aquestes persones.
  5. Valoracions de les famílies: Potser aquest sigui el filtre més potent de tots. El sistema es retroalimenta de les vostres valoracions, és a dir, cada vegada que feu servir una cangur, haureu d’omplir una avaluació sobre els aspectes claus del servei. I en aquest punt és quan obtenim la tercera avaluació.